Tấm lọc bụi 3M 5N11

Tấm lọc bụi 3M 5N11

  • Tiêu chuẩn NIOSH – N95, lọc ít nhất 95% bụi mịn, vi khuẩn, virut, mầm bệnh
  • Sử dụng với nắp giữ tấm lọc 3M™ 501
  • Sử dụng cùng với nắp giữ 603 và 501 để giúp giảm mức độ phơi nhiễm bởi các bụi hạt
  • Tấm lọc có chức năng bảo vệ: Bụi dạng rắn; Hơi hoặc bụi gốc dầu không phát ra hơi độc; Khói hàn, cắt, gia công kim loại…
  • Đạt chuẩn NIOSH cho môi trường có bụi không dầu. Dùng với mặt nạ dòng 3M™ 5000 hoặc phin lọc dòng 3M™ 6000 hoặc bộ chuyển đổi phin lọc 3M™ Filter Adapter 603, và tấm giữ phin lọc 3M™ 501.
  • Bảo vệ đường hô hấp trong các môi trường khác nhau như cắt, đúc kim loại, bụi hữu cơ, vô cơ sinh ra từ quá trình hàn, khai thác mỏ, dầu khí…