Tấm lọc bụi 3M 1744

Tấm lọc bụi 3M 1744

Thông tin sản phẩm

  • Đạt tiêu chuẩn P2
  • Sử dụng cùng với nắp giữ tấm lọc 1700
  • Kết hợp cùng với mặt nạ nửa mặt một phin lọc 3M™ HF-50
  • Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của KMOEL 2

Thông tin chi tiết

Đóng gói: 10 cái/ túi
Màu sắc: Trắng
Lưu ý khi sử dụng: Được dùng với mặt nạ 3100, 3200, HF-52 dòng seri 3000, có nắp giữ tấm lọc 1700 3M
– Không sử dụng trong môi trường có nồng độ Oxy<19.5
– Môi trường bụi và hơi hữu cơ gây mùi không được vượt quá 10 lần tiêu chuẩn cho phép