Đá mài mềm 3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheel 36+n

Đá mài mềm 3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheel 36+n

– Lý tưởng để mài cắt vát, mài vụn và hơn thế nữa.

– Cung cấp tốc độ cắt tuyệt vời và tính linh hoạt nâng cao hơn.

– Liên kết nhựa giúp duy trì độ bền và hiệu suất trong các hoạt động mài.

– Có nhiều kích cỡ và loại khác nhau.