This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

Giải pháp gia công kim loại 3M

Trong môi trường gia đình kim loại, công việc chà xát và các khu vực và khó tiếp xúc của vật liệu yêu cầu các sản phẩm sử dụng đạt chất lượng cao. Đó là lý do, 3M và Vinh Thái giới thiệu với anh / chị dòng sản phẩm Nhám có chất lượng hướng tới các giải pháp: Giải pháp cắt; Giải pháp mài, Giải pháp hoàn thiện, Giải pháp.

Hãy cùng trải nghiệm một số mẫu sản phẩm Nhám 3M, phù hợp với nhu cầu gia công kim loại.

  1. Giải pháp cắt

Đá trét 3M ™ Silver Cut Off wheel

Solution 3M trrăng

2. Giải pháp mài

Đá mài 3M ™ Cubitron ™ II Fiber Disc 982CX Pro 36+

 

Giải pháp mài 3M

Đá mài mềm 3M ™ Cubitron ™ II Đá mài linh hoạt 36+

Nhám xếp 3M ™ Flap Disc 769F 80+

Giải pháp mài 3M

3. Giải pháp chà nhám

Nhám đĩa 3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Film Disc 775L

Giải pháp hiệu suất 3M

4. Giải pháp hoàn thiện

Đĩa bánh mài bùi nhùi Scotch-Brite ™ Clean and Strip XT Pro Disk

Giải pháp hoàn thiện 3M

Miếng bùi nhùi cầm tay Scotch-Brite ™ Hand Pad 7447

Giải pháp hoàn thiện 3M

Miếng bùi nhùi cầm tay Scotch-Brite ™ Hand Pad Mighty Blue

Giải pháp hoàn thiện 3M

Để đăng ký nhận sản phẩm thử nghiệm, Anh / Chị vui lòng điền vào thông tin bên dưới liên kết đăng ký: https://goeco.link/nKhVt 

Mã QR:ASD 3MLiên kết: https://goeco.link/nKhVt

 

 

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc sử dụng Cookie làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể xem chi tiết